Hoppa till innehåll

Kallelse till årsmöte den 28 mars

Varmt välkomna till Sarcs årsmöte som kommer att hållas den 28 mars kl 19:00. Det kommer i år att ske över Teams vilket gör att alla medlemmar kan vara med och göra sin röst hörd. Det vore kul om så många som möjligt kan vara med så styrelsen får bra input att jobba vidare med. För att vi skall kunna skicka ut länk och veta vilka som vill vara med, anmäl dig till höger på hemsidan under ”Anmälan Årsmöte”.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan
med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande
skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Alla dokument kommer finnas tillgängliga för medlemmar under rubriken ”För medlemmar”. Koden till inloggning kommer finnas med i bekräftelsemejlet när anmälan är gjord, likaså kommer länken för Teamsmötet finnas med i bekräftelsemejlet.

Dagordning för årsmötet den 28 mars 2023:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
  senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
  kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  c) 1 revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
  delta;
  d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses
  till ordförande;
 13. Övriga frågor.

2 kommentarer till “Kallelse till årsmöte den 28 mars”

 1. Stefan o Madeleine Axberg

  Hej,
  Då vi nu håller på att sälja vår båt så lämnar vi sällskapet och ber att få tacka för många fina SARC-möten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *