Hoppa till innehåll

GDPR och samtycke.

I och med att du bockar i rutan för samtycke så godkänner du att vi använder dina personuppgifter. SARC är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för SARCs verksamhet enligt de nya GDPRreglerna. SARC behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land eller tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Medlemsuppgifter publiceras i SARCsmatrikel, som är tillgänglig för medlemmar på webben. SARC kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår annars kommer uppgifterna att raderas. Har du frågor om SARCspersonuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta vår personuppgiftsansvarig, Håkan Ericsson på mail medlem@sarc.se